243-1074

שלוש סיכות, סמל יחידות הגורקה ששירתו בצבא הוד מלכותה (נפאל(

Three pins with emblem of the Gurkha units who served in Her Majesty's Army (Nepal)

Start Price: $25