243-1075

לוט של 16 סיכות וסמלים מדינת ישראל, כלל צה"ל, תנועות נוער, מפלגות וכו'

Lot of 16 pins and badges, State of Israel, including the IDF, youth movements, political parties etc.

Start Price: $50