243-1079

אסימון-תליון נחושת, נטבע לציון ישוב המושבה רשל"ץ בשנת תרמ"ב 1882, צד א' נוףהמושבה, תארוך תרמ"ב וכיתוב: ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן, קולוניא ראשוןלציון" צד ב' יהודי זורע, יהודים ליד הכותל וכיתוב: אם אשכח ירושלם תשכח ימיני בגדול ו"מי יתן מציון, ישועת ישראל (בקטן), (ראה גם אוסף פויכטוונגר פריט 760)

Copper token-pendant, to commemorate the settlement of the Rishon L'Zion Colony in 5642 1882, obverse: view of the colony, date 5642 and the inscription: Rishon LeZion..", reverse a jewish man sawing and jews pray by the western wall, inscribed: "Im Eshkachech Yerushalaim.."

Start Price: $120