243-1081

אות ההתנדבות כולל תעודה וכן עיטור לוחמי המדינה

Volunteer medal including certificate, and a decoration of state warriors

Start Price: $40 Sold for: $40