243-1082

אותות צבא של חייל ששירת בצבא הוד מלכותה במלחמת העולם השניה, למעשה התגייס ליחידה הסקוטית, ב-1936 שירת בארץ ישראל, הודו בורמה ואירופה (גרמניה וצרפת), על כך קיבל את אות פלשתינה, כוכב מלחמת העולם השניה, כוכב בורמה, כוכב גרמניה צרפת, אות המלחמה ואות 1939-41, בנוסף הכומתה עם סמל היחידה ותעודות שונות

Military awards of a soldier who served in Her Majesty's Royal Army during WWII, he actually enlisted into the Scottish unit, in 1936 he served in Palestine, India, Burma and Europe (Germany and France), was awarded the Palestine medal, 1939-1945, with beret and documents

Start Price: $850