243-1103

שייקר מצופה כסף, מלון המלך דוד ירושלים, תוצ WMF

Silver plated shaker, King David Hotel, Jerusalem, by WMF

Start Price: $50