243-1105

שלושה מגלי יד עתיקים ארץ ישראל, המאה ה19 וה20

Three antique hand held sickles, Eretz Israel, 19th-20th C.

Start Price: $120