243-1106

דגל ישראל תפור, שנות ה50 (לא מודפס)

Sewn Israeli flag, 1950's (not printed)

Start Price: $40