243-1108

שש צלחות פורצלן: צלחת לשבת ירושלים, בעיצובו של שמואל כץ, צלחת פסח בעיצוב כנ"ל, קיבוץ, עיצוב י. גלברט, פרחי ארץ ישראל, צלחת פסח

Six porcelain plates: plate for Shabbat Yerushalayim, design by Shmuel Katz, Passover plate design by the above, Kibbutz design J. Gilbert, Flowers of Eretz Israel, Passover plate

Start Price: $90 Sold for: $90