243-1113

משחק לוח "משחק הנצחון" מבוסס על מלחמת ששת הימים, הוצ' משחקי פרץ (1968), כולל קופסה מקורית , לוח ו15 מס"ה 19 כלים Victory Play - based on the six day war

Board game, "Victory Play based on the Six Day War", by Peretz games (1968), including original box, board and 15 of 19 playing pieces

Start Price: $25 Sold for: $70