243-1114

קופת פח, תוצ' צעצועי מאל, תל-אביב

Coin bank, by Mal Toys, Tel Aviv

Start Price: $80 Sold for: $80