243-1119

קופסת אתרוג, עשויה עץ זית עם חריטת מראות קדושים: הכותל, קבר רחל, יד אבשלום, כיפת הסלע, מערת המכפלה, הר ציון, קבר זכריה וקבר שאול, על המכסה גילוף עשרת הדיברות

Olive wood Etrog box, engraved with images of holy sites: the Western Wall, Rachel's Tomb, Tomb of Absalom, the Dome of the Rock, the Cave of the Patriarchs, Mount Zion, Tomb of Zechariah and Tomb of Saul, with a carving of the ten commandments on the lid

Start Price: $180