243-1121

שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל ירושלם, תר"צ Das Hohe Lied Salomons in Bilder v. Seew Raban, Jerusalem 1930 נייר חום מתפורר

Song of Songs,Das Hohe Lied Salomons in Bilder, illustrated by Zeev Raban, Bezalel Jerusalem, 5690 1930, yellowing crumbling paper

Start Price: $100