243-1122

שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל ירושלם, תר"צ 1930, Le Cantique de Salomon Enlumine par Zeev Raban,נייר חום מתפורר

Le Cantique de Salomon Enlumine par Zeev Raban, Song of Songs, illustrated by Zeev Raban, Bezalel Jerusalem, 5690 1930, yellowing crumbling paper

Start Price: $100