243-1125

סיכת כסף פיליגרן, חתום made in Palestine

Silver filigree brooch, marked made in Palestine

Start Price: $25