243-1126

סיכת כסף פיליגרן עם הזהבה ישראל, שנות ה50

Silver filigree brooch with gilding, Israel, 1950's

Start Price: $50