243-1128

סיכת כסף פיליגרן, חתם ירושלם, תקופת המנדט, קוטר 5 ס"מ

Silver filigree brooch, marked Jerusalem, British Mandate period, diameter 5 cm

Start Price: $50