243-1131

סיכת כסף פיליגרן עם הזהבה עבודת בצלאל, חתום

Silver filigree brooch with gilding, Bezalel work, marked

Start Price: $50