243-1134

בקבוק קרמיקה, של "יין פורת עתיק" (ריק)

Ceramic "Porath Atic wine" bottle (empty)

Start Price: $25 Sold for: $25