243-1136

צלחת פסח עשויה קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, שנות ה60

Ceramic Passover plate, Lapid, Israel, 1960's

Start Price: $25 Sold for: $25