243-1142

לוט גדול של תעודות ומסמכים של חב' פלקרמיק, שנות ה40-60

Large lot of documents of the Pal-Ceramic company, 1940's-60's

Start Price: $260