243-1143

הקרמיקה הארמנית של ירושלים קטלוג תערוכה של מוזיאון ת"א, תשמ"ו 1986

The Armenian pottery of Jerusalem, exhibition catalog of the Tel Aviv Museum, 5746 1986

Start Price: $50 Sold for: $50