243-1162

קופסת ברונזה, תוצ' פל-בל, ישראל עם תבליטים, סמלי שנים עשר השבטים, ידית-מכסה עם מפת ארץ ישראל

Bronze box, by Pal-Bell, Israel, embossed with the symbols of the twelve tribes, handle-lid with a map of Eretz Israel

Start Price: $90