243-1179

ארגז עם תעודות ומכתבים, חוברות שונות וכו', שנות ה-30-50, לרוב ישראל, וגם אירופה

Box of documents, certificates, magazines etc., 1930's-50's, mostly Israel, and also Europe

Start Price: $50 Sold for: $85