243-1189

אלבום עם 110 תעודות, מסמכים גלויות, שטרות, צילומים ועוד

Album with 110 documents, certificates, postcards, banknotes, photographs and more

Start Price: $120 Sold for: $550