243-2666

שתי סיכות כובע, תחילת המאה ה20

Two beret pins, early 20th C.

Start Price: $25