243-2671

סיכת כסף פיליגרן עם הזהבה

Silver filigree brooch with gilding

Start Price: $50