244-1001

שתי מעטפות, חוזה השלום ישראל-ירדן 26.10.94 יום הופעת הבול, וכן סיכת כסף, צורת יונה

day of stamp appearance, with silver pin shaped like a dove

Start Price: $30