244-1004

לוט של 11 אלבומי בולים "כל העולם"Start Price: $140