244-1005

לוט של 75 מעטפות שנשלחו בדואר מרוסיה הסובייטית לישראל, 1965

sent by post from Soviet Russia to Israel, 1965

Start Price: $60 Sold for: $60