244-1025

סט מטבעות ישראל, כולל 250 ו 500 פרוטה כסף, תש"ט 1949
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

incl silver 250, 500 Pruta, 1949Israel government coins and medals corporation

Start Price: $60 Sold for: $60