244-1032

שלוש מדליות הענקה מברונזה, לא חרוטות א. מטכ"ל אג"א מרכז שיקום ואחזקה 7300 ב. רכבת ישראל ג. קול ישראל 1936-1986
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

a. General Staff of IDF, rehabilitation center 7300 b. Israeli Trains c. Kol Israel 1936-1986Israel government coins and medals corporation

Start Price: $90