244-1033

שתי מדליות כסף, ישראל: א. 20 שנה לאיחוד ירושלים, מצה"ל בהוקרה, ב. מדליה-מחזיק מפתחות, מתנת המטכ"ל

a. 20 years united Jerusalem from IDF b. medal-key chain, present of IDF general staff

Start Price: $30 Sold for: $30