244-1034

שלוש מדליות הענקה מברונזה, לא חרוטות א. בסיס הדרכה לטירונים, בה"ד 6, ב. האגודה למען החייל, ג. הג"א הגמ"ר צה"ל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

a. recruit training base, 6 b. HaAguda Lemaan Hachayal c. Civil Defense, IDFIsrael government coins and medals corporation

Start Price: $90