244-1038

לוט 11 סיכות, מדינת ישראל שנות ה40 עד ה70Start Price: $60