244-1041

לוט של דרגות וסמלי צה"ל וכן ארבע אותות צעדות, ס"ה 11 פריטיםStart Price: $30 Sold for: $35