244-1043

לוט 5 סיכות צבאיות: חיל כללי, צה"ל, חיל תותחנים, מלחמת סיני, וכן יחידת צנחנים אוסטרלית ששירתה בא"י בזמן המנדט

General Corps, IDF, Artillery Corps, Sinai campeign, and of Australian parachuter unit that served in Palestine during British mandate

Start Price: $50