244-1049

קישוט שולחן מנהלים "UV-IR-Flame detector" 20/20M series גלאי להבות, על בסיס מתכת עם הקדשה "לצ'רה (צבי צור) , יו"ר החברה (ספקטרוניקס), אוק. 92"

on a metal base with a dedication to "Tchara" (Zvi Tsur), chairman of the company (Spectronics), Oct. 1992

Start Price: $40