244-1050

אלה תשובותינו, 5 תקליטי 33 ע"ג קרטון, תעמולת בחירות של מפלגת העבודה (פגם קל)

on cardboard, election propaganda for the Israeli labour party (slight damage)

Start Price: $50