244-1052

שתי צלחות קישוט מפורצלן תוצ' נעמן: א. שלום ירושלים, 1979, עיצוב שמואל כץ, מס 7167, ב. צלחת השלום, עיצוב אסף ברג, מס 817

a. "Shlom Yerushalaim", 1979 designed by Shmuel Katz, no 7167, b. "Peace" designed by Assaf Berg, no 817

Start Price: $50 Sold for: $50