244-1053

תנ"ך הוצ' סיני, מהדורה מיוחדת של עיריית ת"א, עם כריכת ברונזה תוצ' פל-בל, ישראל, שנות ה50

with bronze cover by Pal-Bell , Israel, the 1950's

Start Price: $300