244-1054

שתי צלחות פורצלן תוצ Rosenthal עם כיתוב: "25 למדינת ישראל", הזהבה ע"ג שחור, חתומים

with writing: "25 Lemedinat Israel", gilding on black, marked

Start Price: $50 Sold for: $50