244-1056

שיר השירים, ציר זאב רבן בצלאל ירושלם, הוצ' שיר השירים תר"צ LaCantique de Salomon, enlumine par Zeev Raban, Bezalel Jlm 1930Start Price: $100