244-1057

זוג תרמילי פגזים עם עבודת אינליי וריקוע עבודת דמשק, בצלאל, ירושלם, שנות ה20Start Price: $800 Sold for: $800