244-1063

פמוט שלושה קנים מצופה כסף עם תבליט בעיצובו של זאב רבן, ירושלם, מראה העיר העתיקה

with relief after design by Zeev Raban, Jerusalem, showing the old city

Start Price: $75