244-1068

חנוכיה צורת מנורה לנרות בסיס עם תבליט כד שמן וענפי זית

base with jug relief and olive branches

Start Price: $40