244-1069

חנוכית פליז לנרות, גב צורת משה עם לוחות הברית, תוצ תמר, ישראל, שנות ה60

back shaped like Moses with the covenant tables, by Tamar, Israel, the 1960's

Start Price: $60 Sold for: $65