244-1070

חנוכית פליז לנרות צורת מנורה על הבסיס כיתוב: "מדינת ישראל"

on base written: "Medinat Israel"

Start Price: $40