244-1071

חנוכית פליז לנרות, צורת מנורה בסיס עם דוגמת אריה ושנים עשר שבטי ישראל, תוצ' תמר, 1967, איכות יצוא (במקור עיצוב של דייגי)

base with lion and twelve tribes, by Tamar, 1967, export quality (design originally by Dayagi)

Start Price: $60