244-1073

חנוכית פליז לנרות צורת מנורה בסיס צורת כד עם ענפי זית מעל

base shaped like a jug with olive branches

Start Price: $60